AKTUALNOŚCI

   Data dodania 18.04.2013

Szanowni Państwo, drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.

W dniu 23 marca 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu. Wśród omawianych tematów podkreślić należy:
-budowa pomnika (kamiennej tablicy) na zbiorowej mogile,
-odbudowa grobowca ks. Marcina Bosaka.
Dla realizacji powyższych zadań potrzebne są środki finansowe, w związku z powyższym prosimy wszystkich zaangażowanych o dokonywanie wpłat na konto naszego Stowarzyszenia. Mile widziani Sponsorzy naszego przedsięwzięcia z poza grupy mariampolskiej.
W tym roku wyjazd do Mariampola w ostatnim tygodniu czerwca.

   Data dodania 14.03.2013   Data dodania 27.10.2012

W dniu 27. 10. 2012 r. zmarł Wielki Przyjaciel Mariampola Śp. Czesław Szczygielski(Czemyryński) z Opola.
Pogrzeb w dniu 31.10.2012 r. godz. 13.00 w Opolu.

   Data dodania 15.08.2012

Przypominam, że ODPUST we Wrocławiu jak zwykle w drugą niedzielę września o godz. 10 min 30, w tym roku przypada to na 9 września.


   Data dodania 15.08.2012

Szanowni Państwo, drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.


Tegoroczna 18 pielgrzymka do Mariampola odbyła się zgodnie z programem w dniach 19-26 czerwca 2012 r. Dwie ostatnie pielgrzymki miały nieco inny charakter niż wcześniejsze, albowiem ukierunkowane były na uroczystości cerkiewne (kościelne) jakie odbywały się w Mariampolu.
Mariampol w tym roku po raz pierwszy po wojnie, nawiązał do przedwojennego charakteru, albowiem rozpoczęło się pielgrzymowanie rodzin do miasteczka maryjnego katolików miejscowych, nie tylko nas z Polski.
Program nasz został minimalnie zmieniony i wyglądał następująco:
przyjazd autokaru z naszymi pielgrzymami po porannej mszy św. we Lwowie nastąpił w środę (20.06.2012) w południe. Uroczyste przywitanie przez księdza Romana miejscowego proboszcza greckokatolickiego i Wójta Mariampola Jarosława Biłana, następnie zakwaterowanie i czas wolny z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarza. W tym roku zrezygnowaliśmy z prac na cmentarzu ze względu na zbyt duży upał. Ja z żoną przyjechałem do Mariampola we wtorek, dlatego mieliśmy możliwość spędzenia wolnego czasu nad Dniestrem przy ognisku gotując zupę rybną wraz z naszymi gospodarzami, u których mieliśmy zakwaterowanie.
Czwartek- wyjazd do Stanisławowa, zwiedzanie miasta, zakupy i spotkanie naszego Zarządu z prof. W. Bociurką, w którym też uczestniczyłem. W drodze powrotnej wstąpiliśmy zaczerpnąć wody ze źródła w pobliżu Jezupola.
Wieczorem ognisko nad Dniestrem na zapleczu miejscowej szkoły, na wysokim brzegu skąd widać całą okolicę. Czas wolny sprzyjał lepszemu poznaniu się pielgrzymów przy pieczeniu kiełbasek, skromnym zakrapianiu i śpiewach piosenek polskich i ukraińskich.
Od kilku lat ognisko obsługuję wspólnie z naszym gospodarzem, u którego mieszkamy, Wołodymyrem Szkredko, emerytowanym nauczycielem.
Piątek- wyjazd do sanktuarium w Zarwanicy koło Buczacza, zwiedzanie nowego sanktuarium, msza św. w cerkwi greckokatolickiej, następnie pobranie wody ze źródła i przejazd do Potoku Złotego.
Remont kościoła w Potoku Złotym trwa już kilka lat, postęp robót jest, ale do zakończenia prac droga daleka. Po niżej kościoła znajdują się ruiny zamku, historię tego zamku i jego mieszkańców opowiadała miejscowa Ukraina.
Zamek popadł w ruinę po likwidacji siedziby powiatu w Potoku Złotym, którego urzędowanie odbywało się właśnie na zamku.
Sobota- wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna, w godzinach po południowych oczekiwanie na pielgrzymów pieszych z Halicza i Bursztyna. Ostatecznie przywitanie pielgrzymów nastąpiło z opóźnieniem, bo droga w upalne popołudnie było wielkim wysiłkiem.
Program pielgrzymki brzmiał w tłumaczeniu na język polski następująco- pielgrzymka rodzin do mariampolskiego obrazu Matki Bożej, żywa parafia- miejsce spotkania z żywym Chrystusem.
Przed cerkwią ustawiona była scena, a na niej słowo Boże głosili księża greckokatoliccy w formie mówionej i śpiewanej do późnych godzin wieczornych.
Wspomnieć tu trzeba też, że na Placu Maryjnym postawiona została figura Matki Boskiej na wysokim postumencie, na którą zbieraliśmy pieniądze i w dalszym ciągu oczekujemy wpłat na ten cel.
Około północy wszyscy pielgrzymi z zapalonymi świeczkami uczestniczyli w procesji wyruszając z przed cerkwi, następnie przechodząc obok kościoła pokapucyńskiego, częściowo przez park obok szpitala i z powrotem na Plac Maryjny, gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie pierwszego dnia uroczystości. Pielgrzymi piesi mieli wyznaczone zakwaterowanie na placu przy szkole pod namiotami z możliwością korzystania z kuchni polowej.
Przyznać trzeba, że obsługa maltańska, która podjęła się zakwaterowania pielgrzymów spisała się znakomicie pozostawiając po sobie idealny porządek.
Niedziela- kulminacyjny dzień uroczystości, rozpoczął się poranną modlitwą i oczekiwaniem na arcybiskupa metropolity stanisławowskiego Wołodymyra Wijtyszyna.
Po powitaniu metropolity, odprawiona została liturgia mszy świętej w obrządku greckokatolickim z udziałem naszego księdza Stanisława Pawlaczka z Wrocławia, następnie poświęcenie figury przez metropolitę Wołodymyra i pozostałych księży.
Po południu odbył się koncert z udziałem rodzin we wspólnym śpiewaniu oraz występy zespołów rodzinnych z powiatu halickiego.
Wieczorem na zakończenie naszej pielgrzymki kolacja w miejscowym barze z udziałem ks. Romana i Wójta Gminy Mariampol.
Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczął się mszą św. w cerkwi, następnie pożegnanie z naszymi gospodarzami i odjazd autokaru do Lwowa i dalej w kierunku granicy w drogę powrotną do kraju. Nasza pielgrzymka zakończyła się dwa dni później, czyli w środę 27 czerwca wyjazdem do Doliny k. Stryja.
Przyznać trzeba, że choć późno, ale Mariampol nabiera charakteru miasteczka maryjnego, o którym marzył, ks. Marcin Bosak budując nowy kościół. Dzieła nie dokonał, zakończył życie tragicznie w sierpniu 1941 roku, w znanych nam mariampolanom okolicznościach.

   Data dodania 12.04.2012

UWAGA ZMIANA TERMINU PIELGRZYMKI

Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.
W tym roku Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Mariampola w drugiej połowie czerwca.

Przyjaciele z Mariampola zapraszają nas w terminie czerwcowym, gdyż jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody poświęcone sprawom Rodziny w dzisiejszych czasach.
Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 19 - 26 czerwca br.
Diecezjalne uroczystości będą odbywać się w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) oraz w Mariampolu w sobotę i niedzielę, 23 i 24 czerwca br. Udział w tych uroczystościach stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki.

Pielgrzymka z Wrocławia do Mariampola rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2012 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 26 czerwca 2012 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.

Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:
- Wtorek 19 czerwca - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
- Środa 20 czerwca - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
- Czwartek 21 czerwca - wyjazd całodzienny do Zarwanicy i Złotego Potoku, krótkie zwiedzanie oraz ewentualne zakupy. O ile wystarczy czcigodnym pielgrzymom sił oraz czasu istnieje możliwość zwiedzania mijanych po drodze ciekawych miejsc.
- Piątek 22 czerwca - wyjazd do Halicza, Bołszowiec i Dytiatyna.
- Sobota 23 czerwca - wyjazd do Stanisławowa zwiedzanie miasta, ewentualne zakupy oraz udział w sesji naukowej poświęconej rodzinie wg programu gospodarzy. Powrót do Mariampola na wieczorne nabożeństwo.
- Niedziela 24 czerwca pobyt w Mariampolu - uroczysta msza pontyfikalna pod przewodnictwem nowego biskupa metropolity stanisławowskiego.
- Poniedziałek 25 czerwca - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Podobnie jak w ubiegłym roku przewidujemy 9-cio godzinny postój, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.
Przewidywany powrót do Wrocławia 26 czerwca 2012 r. w godzinach rannych.
Oprócz wymienionych punktów programu planujemy jeden krótki wypad, ale bliższe określenie zarówno terminu jak kierunku nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 340 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro).
Pragniemy jednocześnie przypomnieć Czcigodnym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana.
Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 31 maja 2012 r. Wpłaty można dokonywać:
- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")
lub
- kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.

Pragniemy nadmienić, że pomysł aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu, który zrodził się w ubiegłym roku przyniósł pierwsze efekty. Prace porządkowe obejmowały usunięcie "chaszczy" i porządkowanie terenu. Dzięki pracy kilkunastu osób na nowo "odkryliśmy" pięć polskich grobów. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że ta jednorazowa akcja została przez obecnych mieszkańców Mariampola z właściwym, pozytywnym, zrozumieniem bo jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich. W roku ubiegłym prace porządkowe na mariampolskim cmentarzu przeprowadziliśmy w pierwszym dniu pobytu w Mariampolu.
Należy również podkreślić, że nadal chętnie widziani są fundatorzy figury Matki Bożej w centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi. zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola pozwoli na zgromadzenie niezbędnej kwoty. W ubiegłym roku zebrana przez nasze Stowarzyszenie kwota wyniosła 1860 złotych. Niezależnie podobne działanie prowadzi parafia NMP Na Piasku we Wrocławiu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:
- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

   Data dodania 12.04.2012

Informacja o przebiegu
II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu.

Drugie już sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków naszego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu w drugim terminie. W zebraniu wzięło udział 17 członków. Na wstępie zebranych przywitał Andrzej Tarnowski ?Prezes Stowarzyszenia. Następnie zebrani dokonali wyboru Przewodniczącego zebrania i Protokolanta. Funkcje te zebrani powierzyli Andrzejowi Tarnowskiemu i Agacie Lewickiej-Dyrcz. Po przeprowadzeniu wymaganych wyborów przystąpiono do obrad. Andrzej Tarnowski przedstawił i omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. Jednocześnie przypomniał zapisy w Statucie Stowarzyszenia, które określają cele statutowe oraz sposób ich realizowania. Omówione zostały wszystkie działania podjęte w 2011 roku przez Zarząd Stowarzyszenia, podkreślił zaangażowanie członków w działaniach Stowarzyszenia, uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, organizacji uroczystości odpustowych i spotkania dla przybyłych na uroczystości odpustowe przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia. W sprawozdaniu nie pominięto organizacji zarówno pielgrzymki naszych członków i sympatyków do Mariampola , jak i przyjęcia i organizacji pobytu przybyłym na uroczystości odpustowe pielgrzymom z Ukrainy. Podkreślił wagę wydarzenia jakim było podpisanie, podczas spotkania w kościelnym ogrodzie po mszy odpustowej, pomiędzy Stowarzyszeniem WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu a Komitetem z Odrodzenia Mariampola. W relacji z działalności Stowarzyszenia poświęcono również uwagę finansom Stowarzyszenia. Przedmiotem analizy były zarówno wpływy ze składek członkowskich, darowizny wpłacone na rzecz Stowarzyszenia jak i również wydatki poniesione na realizację celów statutowych. Swoje opinię dotyczącą działalności Zarządu w 2011 r. przedstawiła Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna nie wskazywała nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia w 2011 r. i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku. Po krótkiej dyskusji, w której zabierający głos odnieśli się do przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za rok 2011 i pozytywnie ocenili działalność Zarządu. Po zamknięciu dyskusji zgłoszono projekty uchwał: przyjmującej informację i zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku, o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 oraz o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011.
Projekty uchwał zostały przegłosowane i przyjęte.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 1/2012 z dnia 17 marca 2012 roku o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011. (za uchwałą głosowało 12 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosu 5 osób).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 2/2012 z dnia 17 marca 2012 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 3/2012 z dnia 17 marca 2012 o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011 (za uchwałą głosowało 17 osób, głosów przeciw nie było, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu).
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja dotycząca przyszłej działalności Stowarzyszenia. Podczas dyskusji poinformowano o dotychczasowej działaniach prowadzonych w ramach ?Wschodniej misji miłosierdzia? (S.Tomczak), prowadzeniu działalności informacyjnej w mediach (S.Pawlaczek, S.Wodyński), prowadzeniu działań porządkowych na kwaterach polskich Cmentarza mariampolskiego (A.Tarnowski) zwrócono uwagę o konieczności poprawienia na cmentarzu w Mariampolu miejsc pochówku pomordowanych przez OUN UPA Polaków (M.Gwizdak, S.Dorosz, S.Pawlaczek, A.Tarnowski), zaproponowano wydanie z okazji 20 pielgrzymki do Mariampola okolicznościowego albumu pamiątkowego (A.Tarnowski), zaproponowano 3 propozycje projektów wspólnej mogiły pomordowanych Polaków (S.Tomczak, S.Wodyński, S.Dorosz, J.Bandura), zaproponowano wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Pomników Walki i Męczeństwa z wnioskiem o pomoc w budowie miejsca upamiętnienia śmierci Polaków (S.Dorosz, J.Gwizdak, S.Tomczak, S.Wodyński), proponowano nowe miejsca do zwiedzania podczas następnych pielgrzymek na Kresy (A.Lewicka Dyrcz, M.Gwizdak, A.Tarnowski, J.Bandura). Podnoszono sposoby pozyskiwania funduszy na działalność Stowarzyszenia oraz zaproponowano wysokość składki członkowskiej za 2012 r..
Po podsumowaniu dyskusji zaproponowano projekty stosownych uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 4/2012 z dnia 17 marca 2012 o upamiętnieniu ofiar pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do opracowania harmonogramu obejmującego objęte uchwałą działania, w szczególności: sposób realizacji, kosztorys oraz plan pozyskania środków finansowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 5/2012 z dnia 17 marca 2012 o gromadzeniu pamiątek dotyczących życia przedwojennych mieszkańców Mariampola. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do wystąpienia z apelem o przekazywanie pamiątek w postaci zdjęć, artefaktów, wspomnień w formie pisemnej bądź utrwalonych dźwiękowo, dotyczących życia codziennego mieszkańców Mariampola, Wołczkowa i okolic.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 6/2012 z dnia 17 marca 2012 r. o wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia za rok 2012. Zgodnie z uchwałą składka członkowska Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu za rok 2012 wynosić będzie 24,00 zł (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba).
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu działające na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz punkt 34 podpunkt a) statutu Stowarzyszenia przyjął wniosek zobowiązujący Zarząd do podjęcia działań zmierzających do zadbania o groby Polaków i księdza Marcina Bosaka, znajdujących się na cmentarzu w Mariampolu.
Wrocław, dnia 3 kwietnia 2012 r.
Zarząd Stowarzyszenia


   Data dodania 14.03.2012

Propozycja projektu nagrobka (bez skali) i treści napisów na tablicach i płycie nagrobnej wg Jana Bandury i Jerzego Wójcika ze Strzelina.   Data dodania 05.03.2012

Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli go pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.
Przyjaciele z Mariampola zapraszają nas w terminie czerwcowym, gdyż jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody poświęcone sprawom Rodziny w dzisiejszych czasach.
Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 12 - 19 czerwca br. Diecezjalne uroczystości będą odbywać się w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) oraz w Mariampolu w sobotę i niedzielę, 16 i 17 czerwca br. Udział w tych uroczystościach stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki.
Pielgrzymka z Wrocławia do Mariampola rozpocznie się w dniu 12 czerwca 2012 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 19 czerwca 2012 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.
Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:
- Wtorek 12 czerwca - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
- Środa 13 czerwca - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
- Czwartek 14 czerwca - wyjazd całodzienny do Zarwanicy i Złotego Potoku, krótkie zwiedzanie oraz ewentualne zakupy. O ile wystarczy czcigodnym pielgrzymom sił oraz czasu istnieje możliwość zwiedzania mijanych po drodze ciekawych miejsc.
- Piątek 15 czerwca - wyjazd do Halicza, Bołszowiec i Dytiatyna.
- Sobota 16 czerwca - wyjazd do Stanisławowa zwiedzanie miasta, ewentualne zakupy oraz udział w sesji naukowej poświęconej rodzinie wg programu gospodarzy. Powrót do Mariampola na wieczorne nabożeństwo.
- Niedziela 17 czerwca pobyt w Mariampolu - uroczysta msza pontyfikalna pod przewodnictwem nowego arcybiskupa metropolity stanisławowskiego.
- Poniedziałek 18 czerwca - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Podobnie jak w ubiegłym roku przewidujemy 9-cio godzinny postój, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.
Przewidywany powrót do Wrocławia 19 czerwca 2012 r. w godzinach rannych.
Oprócz wymienionych punktów programu planujemy jeden krótki wypad, ale bliższe określenie zarówno terminu jak kierunku nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie 340 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro).
Pragniemy jednocześnie przypomnieć Czcigodnym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana.
Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom. Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 28 maja 2012 r. Wpłaty można dokonywać:
- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")
lub
- kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.
Przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.
Pragniemy nadmienić, że pomysł aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu, który zrodził się w ubiegłym roku przyniósł pierwsze efekty. Prace porządkowe obejmowały usunięcie "chaszczy" i porządkowanie terenu. Dzięki pracy kilkunastu osób na nowo "odkryliśmy" pięć polskich grobów. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że ta jednorazowa akcja została przez obecnych mieszkańców Mariampola z właściwym, pozytywnym, zrozumieniem przyjęta, bo jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich. W roku ubiegłym prace porządkowe na mariampolskim cmentarzu przeprowadziliśmy w pierwszym dniu pobytu w Mariampolu. Należy również podkreślić, że nadal chętnie widziani są fundatorzy figury Matki Bożej w centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi. zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola pozwoli na zgromadzenie niezbędnej kwoty. W ubiegłym roku zebrana przez nasze Stowarzyszenie kwota wyniosła 1860 złotych. Niezależnie podobne działanie prowadzi parafia NMP Na Piasku we Wrocławiu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:
- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159, tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.


Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

   Data dodania 05.03.2012

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4
KRS: 0000355355
NIP: 8982178346
REGON: 021267681
Konto bankowe: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178


Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, ul Katedralna 4, 50-328 Wrocław zaprasza na: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu
początek obrad :
w I terminie godz. 11oo
w II terminie godz 12oo *
* zgodnie z pkt 33 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia ? tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu Drugi termin Walnego zgromadzenia przewiduje się w tym samym dniu, w odstępie 1 godziny od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

Zarząd Stowarzyszenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji mandatowej oraz Komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2011.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2011.
8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2012.
9. Sprawozdanie Komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Dyskusja.
11. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia W SPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na 2011 rok,
b) Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej za rok 2011.
c) Zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia WSPÓŁNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu na rok 2012.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 17 marca 2012 r. w godz. 10oo-11oo

   Data dodania 14.02.2012

Szanowni Mariampolanie!
Informuję, że w tym roku tj 2012 nie ma możliwości odpisu 1% podatku w PIT za rok 2011 na cele naszego stowarzyszenia z przyczyn obiektywnych. Proponujemy jedynie o składanie darowizn na naszą działalność z dopiskiem np. na FIGURĘ MATKI BOSKIEJ W MARIAMPOLU lub ogólnie na cele statutowe. Za Zarząd - Stanisław Dorosz.

   Data dodania 20.12.2011

   Data dodania 10.11.2011

Od dzisiejszego dnia można korzystać z nowej odsłony galerii
Okolic Mariampola


   Data dodania 20.10.2011

W Menu z lewej strony pojawiła się zakładka Książki, w której można znaleźć ciekawe pozycje o Kresach Wschodnich. W celu zakupu należy kliknąć na tytuł książki, by przejść do księgarni internetowej


   Data dodania 05.09.2011

Wykaz Urzędów Skarbowych, które przekazały 1% z podatku za 2010 rok.

1 Brzeg 82,90 od 3 podatników
2 Bydgoszcz,I 50,00 od 2 podatników
3 Bydgoszcz,II 1,30 od 1 podatnika
4 Bydgoszcz,III 72,00 od 3 podatników
5 Bystrzyca 50,00 od 2 podatników
6 Głubczyce 317,00 od 4 podatników
7 Gryfino 4,70 od 1 podatnika
8 Inowrocław 183,00 od 2 podatników
9 Kępno 23,00 od 1 podatnika
10 Koszalin 59,90 od 1 podatnika
11 Mogilno 237,70 od 4 podatników
12 Opole, I 309,20 od 12 podatników
13 Opole, II 35,00 od 1 podatnika
14 Szczecinek 30,50 od 1 podatnika
15 Wrocław Fabryczna 583,40 od 3 podatników
16 Wrocław Psie Pole 22,60 od 1 podatnika
17 Wrocław Środ. 55,70 od 3 podatników
18 Żnin 258,00 od 17 podatników

Razem 2 375,90 zł od 62 podatników

DZIĘKUJEMY- ZARZĄD Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska

   Data dodania 23.07.2011

Szanowni Mariampolanie!
Dnia 4 lipca minęła 70 rocznica mordu polskich profesorów we Lwowie, 11 lipca minęła 68 rocznica "krwawej niedzieli", zbliża się 70 rocznica męczeńskiej śmierci ks. kanonika Marcina Bosaka, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Mariampolu. Pamiętajmy o tym wydarzeniu, które miało miejsce w Mariampolu w nocy 23/24 sierpnia 1941 r. Ks. M. Bosak został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów i pochowany na miejscowym cmentarzu. Niech Jego męczeńska śmierć nie pójdzie w zapomnienie.


   Data dodania 10.06.2011

Szanowni Mariampolanie i przyjaciele Mariampola. Tegoroczna kolejna już pielgrzymka odbyła się zgodnie z programem w dniach 18-25 maja 2011r. Wyjazd majowy podyktowany był obchodami diecezjalnymi Dnia Chorego tym razem w Mariampolu. Mariampol przekształca się wyraźnie w miasto Maryi, oprócz rozpoczętej już budowy kaplicy na "Zamku", uporządkowano Rynek nadając mu nazwę Plac Maryi. Po przyjeździe przekonaliśmy się, że faktycznie rozpoczęto sadzenie drzew biblijnych, czyli założono "sad biblijny" na Placu Maryi. Ksiądz Stanisław Pawlaczek ufundował kilka ładnych sadzonek drzew: 3 platany i 5 rajskich jabłoni (przywiezione z Wrocławia), które zaraz po przyjeździe zostały posadzone. W sobotę rano wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna, po południu odbyła się konferencja z udziałem lekarzy i kapelanów szpitalnych w Domu Ludowym, słowo wygłosił również nasz ksiądz Stanisław. Stanisław Wodyński poinformował o przekazaniu do szpitala w Mariampolu przywiezionych z Polski używanych łóżek dla przewlekle chorych, wózków inwalidzkich, chodzików i innego drobnego sprzętu dla szpitala. Do uzyskania powyższego sprzętu przyczynili się: Stanisław Wodyński, Stanisław i Andrzej Tomczakowie z Głubczyc. Wieczorem odbył się koncert z udziałem ks. Lewickiego (grekokatolika), następnie wieczorne modlitwy i na zakończenie namaszczenie olejami chorych (zdrowych też). Ceremonia ta z udziałem 7 księży greckokatolickich zakończyła o 1 po północy. W niedzielę uroczysta msza święta z udziałem naszego ks. Stanisława, dziekana halickiego Wasyla Zawiracza i kilku księży z dekanatu i Stanisławowa zapoczątkowała IV Festiwal Pieśni Maryjnych. W poniedziałek odwiedziliśmy Nadwórną i Jaremcze, po powrocie przyjęcie gościnne zorganizowane przez naszych gospodarzy. We wtorek rano wyjazd do Lwowa i dalej do granicy. Rzadko się tak zdarza, ale w tym roku w Mariampolu stawił się w pełnym składzie Zarząd i Komisja Rewizyjna naszego Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska. Jest to grupa ludzi, którym losy Mariampola nie są obojętne nawet po zmianie granic. Rozpoczęto również porządkowanie starej części cmentarza, wycinając dziko rosnące krzaki.

   Data dodania 19.02.2011

Wrocław, lutego 2011 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego podjęcia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach. W tym roku Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Mariampola w drugiej połowie maja.
Na wstępie należy wyjaśnić dlaczego w bieżącym roku przyjaciele z Mariampola zapraszają nas akurat w terminie majowym. Mianowicie, jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody Dnia Chorego. Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 18-25 maja br. Diecezjalna pielgrzymka chorych do Mariampola odbędzie się w sobotę i niedzielę, 21 i 22 maja br. i stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki. Uroczystości będą się odbywały na rynku, który otrzymał już oficjalną nazwę Plac Maryi. Rozpoczęcie uroczystości - według wstępnych informacji - w sobotę po południu konferencją dla lekarzy i kapelanów szpitalnych, następnie Mołeben ku czci Matki Bożej. Następnie przewidziane są koncerty pieśni Maryjnych oraz nocne czuwanie modlitewne, które zakończy się w niedzielę uroczystą Mszą Pontyfikalną.
Pielgrzymka z Wrocławia do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 18 maja 2011 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 25 maja 2011 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.
Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:
- Środa 18 maja - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
- Czwartek 19 maja - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
- Piątek 20 maja - wyjazd do Stanisławowa - msza św., krótkie zwiedzanie oraz niezbędne zakupy.
- Sobota 21 maja oraz niedziela 22 maja - według w/w programu gospodarzy.
- Poniedziałek 23 maja - całodzienny wyjazd do Nadwórnej i Jaremcza.
- Wtorek 24 maja - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Przewidujemy 9 godzin postoju, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.
Przewidywany powrót do Wrocławia 25 maja w godzinach rannych. Oprócz wymienionych punktów programu planujemy ponadto krótkie wypady do Bołszowiec, Dytiatyna i ewentualnie do Halicza. Bliższe określenie terminów nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.
Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 320 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana. Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r. Wpłaty można dokonywać:
- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")
lub
- kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.
Jednocześnie przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.
Pragniemy nadmienić, że zrodził się pomysł, aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu. Prace porządkowe objęłyby przede wszystkim usunięcie "chaszczy" i uporządkowanie terenu. Określenie pory przeprowadzenia prac porządkowych w chwili obecnej jest trudne do zaplanowania. Naszym zdaniem jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich.
Nasi Mariampolscy gospodarze podjęli trud rewaloryzacji Mariampola i wykonali już wiele pracy. W centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Wokół rynku planowane jest ponadto sadzenie "drzew biblijnych" (chodzi o drzewa które występują na kartach Pisma świętego a mogące rosnąć w naszym klimacie). Chętnie będą widziani fundatorzy. Natomiast już teraz na swoich fundatorów oczekuje figura Matki Bożej. Według wstępnego kosztorysu całość (figura wraz z cokołem) ma wynieść 40 000 hrywien, co po przeliczeniu na euro wynosi 4000, a w złotówkach ok. 15 000. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Wydaje się, że nie będzie to zbyt wielki wydatek. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola zaowocuje zgromadzeniem powyższej kwoty jeszcze w tym roku.
W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:
- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

   Data dodania 09.02.2011

Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbędzie się w dniach 18-24 maja 2011r.
Szczegóły po otrzymaniu programu.

   Data dodania 12.12.2010

W dniu 11 grudnia 2010 r. wieku 93 lat odszedł do Pana kapłan-legenda, ks. infułat Ludwik Rutyna, proboszcz w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie w Buczaczu. Urodził się 10.02.1917 r. w Podzameczku k. Buczacza na Tarnopolszczyźnie. Po ukończeniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza przyjął święcenia kapłańskie w dniu 11 maja 1941 r. Został wikarym w Baworowie k. Tarnopola, a po zamordowaniu tamtejszego proboszcza przez bandy UPA przejął jego obowiązki. W 1945 r. wraz z innymi Polakami został wypędzony z Kresów Wschodnich. Osiadł na Opolszczyźnie, gdzie w tamtejszej diecezji pracował na kilku parafiach. W 1958 r. został proboszczem parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu. Za swoją gorliwą posługę duszpasterską został mianowany prałatem i dziekanem. Został także współzałożycielem i członkiem honorowym kędzierzyńskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 1990 r. przeszedł na emeryturę. Zamiast jednak spokojnie osiąść w domu emerytów powrócił w rodzinne strony. Zajął się odbudową wspomnianego kościoła farnego w Buczaczu, który dzięki swojej heroicznej pracy przywrócił do dawnej świetności. Sam mieszkał w ogromnie skromnych warunkach, oddając każdy grosz na remont. Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 16 grudnia o g. 11.00, w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu . Pochowany zostanie przy kościele.

   Data dodania 30.11.2010

Po ostatnich wyborach na Ukrainie (Mariampolu), które odbyły się w dniu 31.10.2010r. Wójtem Mariampola wybrany został Biłan Jarosław s. Wasyla . Jest to mieszkaniec wsi Wodniki wchodzącej w skład gminy.

   Data dodania 17.11.2010

W Dzień Niepodległości, 11 listopada 2010r. w Borowie zostało odsłonięte niezwykłe epitafium na zewnętrznej ścianie kościoła borowskiego. W tym miejscu umieszczono też urnę z ziemią z mogił kresowych. Po mszy świętej epitafium zostało poświęcone.

W lewej części tablicy umieszczono napis:

Siostrom i Braciom Narodu Polskiego.
Ofiarom ludobójstwa OUN-UPA
na Kresach Wschodnich,
którzy zginęli za polskość
i tam pozostali...

"Nim wstał świt oni byli już u Boga."
Z pamiętnika Jana Zaleskiego

W części środkowej widnieje napis:

Mieszkańcom Korościatyna i okolic
bestialsko zamordowanym w nocy z 28 na 29 lutego 1944r.
Księdzu Kanonikowi Mieczysławowi Krzemińskiemu
Proboszczowi:
Parafii Korościatyn 1942-1945
Parafii Borów 1945-1985
W 66 rocznicę zagłady Korościatyna- obecnie Krynica
umieszczamy urnę z ziemią
z mogił kresowych

Z prawej strony tablicy napis:

Córkom i Synom
Narodu Ukraińskiego,
którzy podczas
mordów i prześladowań
na Kresach
z narażeniem życia pomagali
Polakom przetrwać

"Poznać prawdę, by pokonać przeszłość,
a nasz ból oddać w ofierze
lepszej przyszłości obu narodów..."
M. Semkowicz-Dobrianskyj

W dolnej części:

W 65 rocznicę
przybycia na Dolny Śląsk.
Rodziny Ofiar i Mieszkańcy Gminy Borów.
Korościatyn-Borów A.D. 2010.

Wspólnotę Mariampolską reprezentowali:
ks. Stanisław Pawlaczek,
Andrzej Tarnowski,
Krzysztof Tarnowski,
Antonina Bandura,
Jan Bandura,
Czesław Szczygielski,
Sebastian Fedorowicz,
Danuta Dorosz,
Stanisław Dorosz.
Po odsłonięciu i poświęceniu epitafium przyjęto nas obiadem w miejscowej szkole, następnie zaproszeni zostaliśmy przez A i J Bandurów do Strzelina na dalszy ciąg uroczystości z udziałem ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego.

   Data dodania 26.10.2010

Szanowni miłośnicy Mariampola i Kresów!
W dniu 11 listopada 2010 r. o godz. 11,00 w kościele w Borowie pow. Strzelin (trasa Wrocław- Strzelin droga nr 395 w połowie tej trasy między autostradą a Strzelinem w prawo) odprawiona będzie msza święta w intencji pomordowanych w Korościatynie i Kresach z poświęceniem i odsłonięciem pamiątkowej tablicy z tej okazji. Udział zapowiedzieli nasi Mariampolanie między innymi ks. S. Pawlaczek, A. Tarnowski J. Bandura oraz Szczepan Siekierka, Prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z Wrocławia. Korościatyn to miejscowość oddalona o 25 km od Mariampola, jest to rodzinna wieś dziadka ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego. W imieniu Korościatynian serdecznie zapraszam do wzięcia udzału w tej uroczystości.
Stanisław Dorosz.


   Data dodania 20.09.2010

Szanowni Mariampolanie.
Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbyła się w dniach od 23 sierpnia (wyjazd z Wrocławia) do 30 sierpnia 2010 r.(przyjazd do Wrocławia). Przebieg pielgrzymki zgodnie z programem, odwiedziliśmy między innymi Kamieniec Podolski, oraz małą miejscowość Dytiatyn.
DYTIATYN 16 września 1920 roku był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy W wojnie polsko-bolszewickiej, zwanej Polskimi Termopilami, stoczonej tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków", wspieraną przez brygadę piechoty. Miała ona kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą 8 Dywizję Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Za swój czyn bohaterowie otrzymali Krzyż Virtuti Militari a miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią ze strony wojska i mieszkańców Małopolski Wschodniej. W tym roku zamiast Festiwalu Pieśni Maryjnych, odbyła się uroczystość na mariampolskim cmentarzu przy mogile zmarłego ks. greckokatolickiego Hnata Zaklynskiego, wieczorem w Domu Ludowym odbył się koncert z prelekcją na temat rodziny Zaklynskich. Po modlitwie przy mogile ks. Zaklynskiego odbyły się modlitwy przy grobowcu ks. Marcina Bosaka i zbiorowej mogile pomordowanych Wołczkowian z 1944 r. z udziałem dziekana greckokatolickiego z Halicza ks. Wasyla Zawiracza, oraz ks. Romana Dziubaka, ks. prawosławnego Witalija Walichnowskiego i naszego prałata ks. Stanisława Pawlaczka. Udział też wzięli przedstawiciele ze Stanisławowa- prof. Wołodymyr Bociurko, z Halicza- Zastępca Starosty Wołodymyr Brodowycz oraz Wójt Mariampola- Lesia Szkawritko. Uroczystość tą opisano w miejscowej halickiej gazecie "Halickie Słowo" Nr 37/1615/ z dnia 04.09.2010 r., www..galslovo.if.ua Dla informacji podaję, że obok grobu ks. Zaklynskiego znajduje się grób ks. Jana Chudzika zmarłego w 1923 r w wieku 32 lat. Uroczyście przekazane zostały przez Andrzeja i Stanisława Tomczaków 2 symboliczne dęby (DĘBY PAPIESKIE), które posadzone będą w miejscowym parku a symbolizować mają Polskę i Ukrainę. Przypominam, że stowarzyszenie nasze przyjęło nazwę Stowarzyszenie Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000355355. Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście nadał numer NIP; 8982178346, posiadamy również konto bankowe 94 1240 1994 1111 0010 3224 1178 na które można odprowadzać 1% z podatku przy rozliczeniu rocznym PIT oraz inne darowizny. Orientacyjny termin wyjazdu do Mariampola w 2011 roku przypadnie prawdopodobnie w połowie maja.


   Data dodania 20.06.2010

Szanowni Państwo, Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola
Podczas corocznego spotkania po mszy odpustowej w ubiegłym roku podjęte zostało postanowienie zarejestrowania naszego stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA jako organizacji pożytku publicznego. Z inicjatywy grupy osób opracowano statut organizacji, a w dniu 16 lutego 2010 r. zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym stosowne dokumenty Z przyjemnością informujemy, że długa procedura rejestracyjna jest zakończona. Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie.

Nasza dotychczasowa działalność nie ulegnie zmianie. Pragniemy ponadto tę działalność z pożytkiem dla wszystkich Mariampolan i przyjaciół Mariampola jeszcze rozwinąć. Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego podjęcia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.

Wspomnijmy, że od czasu pierwszej pielgrzymki w 1995 r. będzie to już 16 pielgrzymka. Podczas tych wszystkich wyjazdów nie tylko uczestniczyliśmy w obchodach "Dni Mariampola" ale przemierzaliśmy na Ukrainie szlaki i odwiedzaliśmy miejsca historyczne, mające znaczenie dla obu naszych narodów. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku przy przygotowywaniu pielgrzymki wybierając trasy przejazdów chcieliśmy oprócz. umożliwienia dłuższego pobytu w Mariampolu, co jest również istotne, zobaczyć inne nowe miejsca lub odwiedzić ponownie miejsca znane z poprzednich pielgrzymek. Tak, jak w ubiegłym roku pobyt w Mariampolu oraz codzienne wyjazdy wycieczkowe zostały tak zaplanowane abyśmy mogli spędzić trochę czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpocząć i powspominać. Podczas przygotowywania planu tegorocznej pielgrzymki, mając na względzie również wiek niektórych pielgrzymów, staraliśmy się pogodzić wyjazdy do innych miejscowości na Ukrainie z możliwością odpoczynku.

Każdego roku nasz pobyt w Mariampolu łączy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznościowe spotkania, zabawy, festyn). Według wstępnej, uzyskanej od strony Ukraińskiej, informacji w tym roku obchody Dnia Mariampola odbędą się w dniu 28 sierpnia (sobota). Ufamy, że nic nie przeszkodzi organizatorom w przygotowaniu tych obchodów. Podjęte działania organizacyjne, przygotowujące tegoroczną pielgrzymkę zostały zakończone a nasi gospodarze podobnie jak w ubiegłych latach oczekują nas w miesiącu sierpniu. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 30 sierpnia rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku to jednodniowe przesunięcie naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość spędzenia wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym. Proponowany program pielgrzymki w 2010 r. podobnie jak w roku ubiegłym jest przemienny tzn. po długiej podróży i przyjeździe do Mariampola następny wyjazd jest czasowo krótszy aby umożliwić odpoczynek. Kolejny wyjazd jest zaplanowany jako całodniowy, a następny znowu krótszy. Wspominając organizowane ubiegłymi laty ogniska nad brzegiem Dniestru (organizowane były już wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi) myślimy, że podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopiszą chęci pielgrzymów oraz oczywiście sprzyjać będzie pogoda aby ponownie spędzić wieczór na zabawie i śpiewach przy ognisku. Przekonaliśmy się już, że takie spotkanie ma bardzo dobry wpływ na wszystkich uczestników i sprzyja zacieśnianiu przyjaźni.

Proponowany program pielgrzymki przedstawia się następująco:
- 23 sierpnia - godz. 15:00 - wyjazd z peronu międzynarodowego na Centralnym Dworcu Autobusowym we Wrocławiu (obok Dworca Głównego PKP). W dniu 24 sierpnia Msza św. w Katedrze Lwowskiej a następnie krótki odpoczynek i przejazd do Mariampola a tam po przywitaniu udanie się na kwatery aby odpocząć.
- 25 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola do Stanisławowa a po drodze, jak sił starczy: Halicz, Kryłos. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miast i zrobieniu niezbędnych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda dopisze proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru.
- 26 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd całodniowy, podczas tej wycieczki udamy się do Kamieńca Podolskiego.
- 27 sierpnia - godz 10:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowości Bołszowce, Krynica (Korościatyn), Monastyrzyska oraz ewentualnie Uście Zielone. Prawdopodobny powrót ? godziny popołudniowe. Jeżeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru.
- 28 sierpnia - według programu gospodarzy. Najprawdopodobniej w tym dniu odbędzie się Festiwal Pieśni Maryjnych. W tym dniu również będziemy się żegnać z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi.
- 29 sierpnia - po Mszy Św. w godzinach porannych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Proponujemy parogodzinny (9 godz) pobyt we Lwowie podczas którego proponujemy zwiedzanie Lwowa (starówka, Cmentarz Łyczakowski, Wzgórza Wuleckie, Wysoki Zamek) oraz czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Następnie udamy się w dalszą drogę powrotną a następnie bezpośrednio udamy się do granicy państwa. Przewidywany przyjazd do Wrocławia 30 sierpnia godziny ranne.

Ze względu na to, że organizatorzy ze strony ukraińskiej nie przekazali szczegółowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyżej program może ulec modyfikacji.

Ponieważ doświadczenia ostatnich lat wskazują, że Szanowni Pielgrzymi starają się przestrzegać godzin odjazdów to należy jedynie przypomnieć o przestrzeganiu programu i ustalonych godzin odjazdów, co będzie okazaniem szacunku innym uczestnikom pielgrzymki.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 320 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana. Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.

Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 30 lipca 2010 r. i kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Jednocześnie przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy wdzięczni za podanie numeru PESEL oraz numeru kodu pocztowego przy adresie, będzie to potrzebne do ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o miejscach pobytu innych byłych mieszkańców Mariampola. Informacje te pozwolą na uzupełnienie posiadanej przez nas wiedzy oraz umożliwią dotarcie do nich z propozycją wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Andrzej Tarnowski Ks. Stanisław Pawlaczek

   Data dodania 01.04.2010

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Naszym Mariampolanom i miłośnikom Kresów Wschodnich
życzy Zarząd Stowarzyszenia Wspólnoty Mariampolskiej.

   Data dodania 05.02.2010

W sobotę 30 stycznia 2010 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie mające na celu powołanie stowarzyszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 18 osób, po długiej dyskusji przyjęto Statut Stowarzyszenia "Wspólnota Mariampolska" przy parafii NMP na Piasku we Wrocławiu. Były też sygnały przyjęcia innego statutu i innej nazwy stowarzyszenia a nawet przerwania spotkania i wyznaczenia innego terminu spotkania.
Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca:
-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
-rozwijanie kontaktów, współpracy i działanie dla pojednania między narodami Polskim i Ukraińskim,
-pielęgnowanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i dobrach kultury polskiej i ukraińskiej.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
-współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami o charakterze społecznym w Mariampolu na Ukrainie,
-organizowanie kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami a władzami i organizacjami państwowymi oraz organizacjami działającymi w ramach Komitetu Rewaloryzacji Mariampola na Ukrainie lub innymi, działającymi na rzecz społeczności mariampolskiej,
-działanie na rzecz Polskich i Ukraińskich ośrodków kultu religijnego związanych z Mariampolem (Grodem Maryi) lub Obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej we Wrocławiu,
-propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
-organizowanie wyjazdów do miejsc na Ukrainie mających znaczenie dla historii i kultury Narodów Polskiego i Ukraińskiego,
-współorganizowanie pobytu zorganizowanych grup wycieczkowych ukraińskich w Polsce,
-organizowanie warsztatów twórczych, imprez kulturowych oraz prelekcji oraz udział w podobnych działaniach organizowanych przez ukraińskie organizacje i stowarzyszenia twórcze i kulturowe.

Grupa założycielska Stowarzyszenia wybrała Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
1. Andrzej Tarnowski - Prezes Zarządu
2. ks. Stanisław Pawlaczek - Sekretarz
3. Stanisław Tomczak - Skarbnik

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Agata Lewicka-Dyrcz - Przewodnicząca
2.Maria Gwizdak
3.Stanisław Dorosz

W najbliższych dniach Zarząd Stowarzyszenia przedłoży wymagane dokumenty w celu rejestracji w sądzie.Po dokonaniu rejestracji będzie możliwość składania deklaracji i przyjęcia członków do Stowarzyszenia.


   Data dodania 25.10.2009

Szanowni MARIAMPOLANIE i miłośnicy MARIAMPOLA. Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola (piętnasta) odbyła się w dniach od 24 sierpnia 2009r (wyjazd z Wrocławia) do 30 sierpnia 2009r. (wyjazd z Mariampola). Zgodnie z programem uczestniczyliśmy w bliższych i dalszych wyjazdach po okolicy. Całodniowy wyjazd obejmował zwiedzanie zamków (zgodnie z programem) oraz odwiedzenie miejsca bitwy pod Zadwórzem. Bitwa pod Zadwórzem ? która miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej pomiędzy oddziałem 330 polskich Obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego a siłami bolszewickiej Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego. Rozegrała się ona na dalekim przedpolu Lwowa, 33 km od miasta w pobliżu wsi Zadwórze, znajdującej się obecnie na terytorium Ukrainy. Celem obrońców było opóźnienie podejścia wojsk bolszewickich do Lwowa. Heroiczna obrona zakończyła się sukcesem wojsk polskich. Pomimo zdobycia stacji kolejowej Zadwórze, Budionny zrezygnował z kontynuowania walki o Lwów kończąc marsz na zachód. Skierował się na północ na odsiecz wojskom w rejonie Wieprza i Warszawy, ale po klęsce pod Komarowem wycofał się na wschód. W bitwie poległo 318 Polaków i z uwagi na heroiczną walkę obrońców nazywana jest polskimi Termopilami. 28 sierpnia br (piątek) uroczyście odsłonięto i poświęcono dwujęzyczną tablicę wraz z figurą Matki Boskiej usytuowaną przy wjeździe do Mariampola od strony Halicza. Napis po ukraińsku Mariampil oraz po polsku Mariampol. Poświęcenia dokonali ks. greckokatolicki Roman, prawosławny ks. Witalij w asyście naszego ks. Stanisława z Wrocławia. Tablicę tę ufundowało społeczeństwo Mariampola (drugiej podobnej tablicy dwujęzycznej przy wjeździe do innych miejscowości nie spotkałem) Po południu odbył się kolejny Festiwal Pieśni Maryjnych na terenie szkoły w Mariampolu, niestety bez udziału naszych zespołów. Na następny festiwal zapraszam również nasze polskie zespoły. W sobotę 29. sierpnia br. odłączyłem się wraz z żoną i Janem Bandurą od naszych pielgrzymów i udaliśmy się do Korościatyna (obecna nazwa Krynica). Korościatyn to rodzinna wieś dziadka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego ze strony ojca, odległa od Mariampola 25 km w kierunku przez Uście Zielone. Celem naszym było odnalezienie tej miejscowości i pobranie ziemi z cmentarza. W czasie wojny proboszczem parafii w Korościatynie był ks. Mieczysław Krzemiński, który przeżył mordy i spalenie wsi a następnie długie lata pełnił posługę duszpasterską na Dolnym Śląsku i tam został pochowany. Wdzięczni parafianie zgłosili się do Jana Bandury z prośbą o przywiezienie ziemi z Korościatyna na grób księdza, prośbę spełniliśmy. W niedzielę rano wyjazd autokaru do Lwowa i dalej do granicy. Nasz wyjazd (mój i żony) z Mariampola nastąpił w poniedziałek rano do Doliny i we wtorek rano do granicy. Za zorganizowanie tegorocznej pielgrzymki dziękujemy Andrzejowi i ks. Stanisławowi. W przyszłym roku wyjazd podobnie jak w br. lecz dzień wcześniej czyli 23 sierpnia-powrót z wyjazdem z Mariampola 29 lub 30 sierpnia 2010 roku. Pozdrawiam i zapraszam do wyjazdu w przyszłym roku. Admin strony - Stanisław Dorosz.

   Data dodania 25.10.2009

Podczas tegorocznego Odpustu we Wrocławiu zrodziła się inicjatywa odnowienia otoczenia wokół zbiorowej mogiły na cmentarzu w Mariampolu. W miejsce obecnego krzyża wraz z ogrodzeniem proponuje się ustawienie małego pomnika (kamiennej płyty nagrobkowej) na cześć pomordowanych. Jeśli inicjatywa uzyska poparcie społeczne z zapewnieniem funduszy, można w powyższej sprawie wystąpić do władz w Mariampolu o wyrażenie zgody. Wszystkich zainteresowanych proszę o dokonywanie wpisów tutaj Pozdrawiam.

   Data dodania 28.06.2009

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA
przy Parafii NMP na Piasku >br>50-328 Wroclaw, ul. Katedralna 4

Wroclaw, 25 czerwca 2009 roku
Szanowni Panstwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola
Znów uplynal prawie rok od naszego ostatniego, corocznego pielgrzymowania do Grodu Maryi. Tegoroczna pielgrzymka przypada w dwudziesta rocznice koronacji obrazu Matki Boskiej Mariampolskiej koronami Ojca Swietego Jana Pawla II. Tak, to wydarzenie mialo miejsce w dniu 10 wrzesnia 1989 roku Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Panstwa do wspólnego podjecia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poswiecmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której slynacy laskami obraz przybyl do Wroclawia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawic go w odleglym kraju, w niespokojnych powojennych czasach. Podobnie jak w latach ubieglych tak i w tym roku w miesiacu lutym podjete zostaly dzialania przygotowujace nowa pielgrzymke. Tak, jak i przy organizacji poprzedniej pielgrzymki tak i teraz wybierajac trasy przejazdów chcielismy osiagnac dwa cele tj. umozliwienie dluzszego pobytu w Mariampolu oraz, co jest równiez istotne, zobaczyc inne nowe miejsca lub odwiedzic ponownie miejsca znane z poprzednich pielgrzymek. Pobyt w Mariampolu oraz codzienne wyjazdy wycieczkowe zostaly tak zaplanowane abysmy mogli spedzic troche czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpoczac i powspominac. Przygotowywanie planu tegorocznej pielgrzymki mialo na wzgledzie równiez wiek niektórych pielgrzymów. Staralismy sie przygotowac program pielgrzymki taki, który pozwolilby pogodzic wyjazdy do innych miejscowosci na Ukrainie z mozliwoscia odpoczynku. Nasz pobyt w Mariampolu laczy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznosciowe spotkania, zabawy, festyn). W ubieglym roku obchody Dni Mariampola mialy charakter powazny gdyz Mariampol, podobnie jak wiele miejscowosci na Ukrainie zostal doswiadczony przez wielka powódz. Powódz ta doswiadczyla zwlaszcza mieszkanców nizej polozonych czesci Mariampola. Wedlug wstepnej, uzyskanej od strony Ukrainskiej, informacji w tym roku obchody Dni Mariampola odbeda sie w sobote - 29 sierpnia. Ufamy, ze nic nie przeszkodzi w tych obchodach. Podjete dzialania organizacyjne, przygotowujace tegoroczna pielgrzymke zostaly zakonczone a nasi gospodarze podobnie jak w ubieglych latach oczekuja nas w miesiacu sierpniu. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie sie w dniu 24 sierpnia wyjazdem z Wroclawia a zakonczy sie w dniu 30 sierpnia rano, wyjazdem z Mariampola. To jednodniowe przesuniecie naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (wieksza niz w dni wolne ilosc dostepnych polaczen), ponadto da mozliwosc spedzenia wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciólmi kilku godzin w ich czasie wolnym. Proponowany program pielgrzymki podobnie jak w roku ubieglym jest przemienny tzn. po dlugiej podrózy i przyjezdzie do Mariampola nastepny wyjazd jest czasowo krótszy aby umozliwic odpoczynek. Kolejny wyjazd jest zaplanowany jako calodniowy, a nastepny znowu krótszy. Wspominajac zeszloroczne ogniska nad brzegiem Dniestru, które organizowane byly juz wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciólmi myslimy, ze podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopisza checi pielgrzymów i oczywiscie sprzyjac bedzie pogoda aby ponownie spedzic wieczór na zabawie i spiewach przy ogniu. Przekonalismy sie, ze takie spotkanie ma bardzo dobry wplyw na wszystkich uczestników. Pragniemy poinformowac i zaprosic na tegoroczna pielgrzymke do Mariampola, która odbedzie sie w dniach 24-31 sierpnia 2009 r. Program pielgrzymki przedstawia sie nastepujaco: 24 sierpnia - godz. 15:00 - wyjazd z Centralnego Dworca Autobusowego we Wroclawiu (obok Dworca Glównego PKP). W dniu 25 sierpnia Msza Sw. W Katedrze Lwowskiej a nastepnie w zaleznosci od stopnia zmeczenia oraz woli pielgrzymów: a)wariant 1: zwiedzanie i wypoczynek w Parku Stryjskim i Parku Chmielnickiego a jezeli pogoda dopisze i sily pozwola, proponujemy odwiedzic miejsce pamieci zamordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich, b)wariant 2: spacer i zwiedzanie lwowskiego rynku i jego okolic. Miedzy 13:00 a 14:00 wyjazd ze Lwowa Przewidywany przyjazd do Mariampola – godziny popoludniowe w dniu 25 sierpnia. Po przywitaniu udamy sie na kwatery aby odpoczac. 26 sierpnia - godz. 10:00 - wyjazd z Mariampola do Stanislawowa. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miasta i zrobieniu niezbednych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda dopisze proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 27 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd calodniowy, podczas tej wycieczki odwiedzimy nastepujace miejscowosci: Halicz, Rohatyn, Swirz, Zadworze, Busk, Olesko, Chwatów, Podhorce, Zloczów i Uniw. Znajduja sie tam warte zobaczenia zabytki architektury. Prawdopodobny powrót do Mariampola w godzinach wieczornych. 28 sierpnia - godz. 10:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowosci Bolszowce, Halicz i Krylos. Prawdopodobny powrót - wczesne godziny popoludniowe. Jezeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 29 sierpnia - uroczystosci w Mariampolu - wedlug programu gospodarzy. Najprawdopodobniej w tym dniu odbedzie sie Festiwal Piesni Maryjnych. W tym dniu równiez bedziemy sie zegnac z naszymi gospodarzami i przyjaciólmi. 30 sierpnia - po Mszy Sw. w godzinach porannych wyjazd w droge powrotna do Polski. Proponujemy 2-3 godzinny pobyt we Lwowie jako czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Nastepnie okolo godz 13:00 - 14:00 udamy sie w dalsza droge powrotna w zaleznosci od stopnia zmeczenia oraz woli pielgrzymów: a)wariant 1: krótkim wypadem do Zólkwi, po zwiedzaniu i ewentualnym dokonaniu ostatnich zakupów udamy sie do granicy panstwa, b)wariant 2: pozostaniemy jeszcze ok.1-2 godziny we Lwowie a nastepnie bezposrednio udamy sie do granicy panstwa. Przewidywany przyjazd do Wroclawia 31 sierpnia godziny ranne. Ze wzgledu na to, ze organizatorzy ze strony ukrainskiej nie przekazali szczególowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyzej program moze ulec modyfikacji. Poniewaz ubiegloroczne doswiadczenia wskazuja, ze Szanowni Pielgrzymi staraja sie przestrzegac godzin odjazdów to, na szczescie sporadycznie, zdarza sie ze zapominaja o tym lub z innych powodów spózniaja sie na zbiórke i powoduja tym, ze inni zmuszeni sa czekac w autokarze na "spóznialskich". Majac na wzgledzie szacunek dla kazdego z uczestników pielgrzymki zwracamy sie z apelem o przestrzeganie w/w godzin wyjazdów oraz punktualnego stawiania sie na zbiórki np. po zakupach czy tzw. "czasie wolnym". Koszt pielgrzymki, obejmujace przejazd, ubezpieczenie, oplaty graniczne, kalkulujemy na poziomie 320 zl od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszcza sami placimy odpowiednia kwote (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomniec Szanownym Pielgrzymom, ze podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro maja inna niz przed paru laty wartosc. Wydaje sie, ze kwota 10-12 dolarów (lub euro) za dzien nie bedzie zbyt wygórowana. Na pewno mila rzecza jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachecamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyncom. Zgloszenia i wplaty prosimy kierowac na adres: Ks. Stanislaw Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wroclaw. W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony: Ks. Stanislaw Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114 Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034. Jednoczesnie bedziemy wdzieczni za podanie numeru PESEL oraz numeru kodu pocztowego przy adresie, bedzie to potrzebne do ubezpieczenia. Ponadto przekazanie informacji o miejscach pobytu innych bylych mieszkanców Mariampola pozwoli na uzupelnienie posiadanej przez nas wiedzy oraz umozliwi dotarcie do nich z propozycja wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi. Goraco zapraszajac do udzialu w pielgrzymce, laczymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Andrzej Tarnowski, Ks. Stanislaw Pawlaczek   Data dodania 11.06.2009

Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbędzie się w dniach od 24 sieprnia
(po południu wyjazd z Wrocławia) do 31 sierpnia (przyjazd w godzinach rannych do Wrocławia). Szczególy po otrzymaniu programu.

   Data dodania 09.05.2009

Szanowni MARIAMPOLANIE. Informuje, ze nasz rodak z Mariampola ks. Wladyslaw Obacz dnia 28 maja 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim otrzymal swiecenia kaplanskie. W tym miesiacu przypada 50 rocznica JEGO swiecen. Z tej okazji w imieniu naszej spolecznosci mariampolskiej oraz osobistym, skladamy Ci serdeczne zyczenia. Niech Cie Bóg blogoslawi przez dalsze lata poslugi kaplanskiej, wdzieczni Bogu za dar Kaplanstwa - MARIAMPOLANIE. Ksiadz Wladyslaw Obacz ur. sie w 1935 roku, jest ostatnim ksiedzem mariampolskim urodzonym w Mariampolu. Ks. Wladyslaw jest moim krewnym, tym bardziej serdecznie dolaczam sie do wspanialego JUBILEUSZU. Stanislaw Dorosz

   Data dodania 21.03.2009

Zainteresowanym podaje do wiadomosci, ze jesienia 2008 roku rozpoczeto budowe kaplicy na "zamku". W sierpniu 2003 roku odbylo sie uroczyste poswiecenie kamienia wegielnego i wkopano drewniany krzyz wyznaczajac tym samym miejsce przyszlej kaplicy. Kaplica powstaje na wyzszej skarpie na wprost naszego kosciola (niestety rozebranego po 1945 roku), inaczej mówiac po wyjsciu z zamku w prawo w kierunku Dniestru. Krzyz wraz z kamieniem wegielnym pozostal na swoim miejscu. Wykonano roboty ziemne i fundamentowe. Pielgrzymowanie nasze do Mariampola w znacznym stopniu zmobilizowalo Ukrainców do tej budowy. Zaznaczyc tez nalezy, ze 30 marca 2003 r. odbylo sie referendum w Mariampolu w sprawie przywrócenia historycznej nazwy, z Marynopola na Mariampil, czyli miasto Marii (Maryi).

Szanowni Panstwo, w dniach 23-30 sierpnia 2008 r. odbyla sie 14 pielgrzymka do Mariampola zgodnie z przedstawionym wczesniej programem. Zostal on w pelni zrealizowany, pogoda odpowiednia jak na te pore roku. Do nowosci w programie nalezy zaliczyc ognisko w parku na "zamku" z pieczeniem kielbasek i przyspiewkami w obu jezykach, z udzialem Ukrainców. Orientacyjny termin pielgrzymki w przyszlym roku,
w tym samym czasie jak biezacym, na która serdecznie zapraszam. Tym bardziej goraco zwracam sie do naszych MARIAMPOLAN, pielgrzymujcie do ziemi Ojców naszych -
w przyszlym roku przypada jubileusz 15 -lecia naszego pielgrzymowania. 29 sierpnia 2008 roku w Stanislawowie odbyla sie konferencja na temat 325 rocznicy Odsieczy Wiedenskiej, na która to zostalem zaproszony w celu wygloszenia referatu na temat "Rola mariampolskiego cudownego obrazu Matki Boskiej w zwyciestwie pod Wiedniem". Ponizej przedstawiam zaproszenie i program konferencji ( w jezyku ukrainskim) oraz pelny tekst referatu opracowanego wspólnie z bratem Edwardem Doroszem.Rola mariampolskiego cudownego obrazu Matki Boskiej w zwyciestwie pod Wiedniem


Stosunki polsko-tureckie do konca XVI w. byly poprawne a nawet przyjazne. Dopiero schylek XVI w. przyniósl zadraznienia w tych stosunkach. Powodowaly je z jednej strony najazdy Tatarów na Rzeczpospolita a z drugiej strony napady Kozaków Zaporowskich na posiadlosci osmanskie nad morzem, jak i na statki tureckie. Niemniej obu panstwom zalezalo na utrzymaniu pokoju. W podpisanych w 1607 i 1619 r. ukladach oba panstwa zobowiazaly sie do ukrócenia najazdów zarówno tatarskich, jak i kozackich. W praktyce, wypelnienie zobowiazan co do najazdów kozackich i tatarskich, okazalo sie niemozliwe. Wzrastalo napiecie w stosunkach polsko-tureckich, przyczynila sie do tego szczególnie pro habsburska polityka Zygmunta III. Kleska wojsk polskich pod Cecora w 1620 r.
a nastepnie zwyciestwo pod Chocimiem w 1621 r. doprowadzily do zawarcia nowego ukladu potwierdzajacego poprzednie zobowiazania. Traktat ten przywrócil na dluzszy czas stosunki pokojowe. W drugiej polowie XVII w. ekspansja turecka zostala skierowana przeciwko Polsce, musialo dojsc do dlugotrwalego konfliktu zbrojnego. Wiek XVII dla Polski byl wiekiem wojen, o ile w pierwszej polowie toczyly sie one poza granicami panstwa, o tyle w II polowie dzialania wojenne byly prowadzone na ziemiach polskich. Powodujac ogromne zniszczenia i upadek gospodarczy. W tych trudnych
i ciezkich czasach przyszlo zyc i dzialac Stanislawowi Janowi Jablonowskiemu zalozycielowi Mariampola. Stanislaw Jan Jablonowski herbu Prus III urodzil sie 3.04.1634 r. w Luczy kolo Jablonowa w ziemi halickiej. Ojciec Jan Stanislaw miecznik koronny, matka Anna z Ostrorogów. W 1647 r. umiera mu ojciec, dalszym wychowaniem zajmuje sie matka. Wysyla syna na studia do Akademii w Krakowie a nastepnie do Paryza, gdzie studiuje inzynierie i fortyfikacje oraz sztuke wojenna. W 1651 r. wraca do Polski. Kariere wojskowa rozpoczyna w 1653 r. od wyprawy zwanieckiej. W czasie najazdu szwedzkiego jako rotmistrz choragwi kozackiej sluzy pod Czarnieckim. Rok 1658 przynosi w zyciu Jablonowskiego duze zmiany. Ozenil sie z Maria Anna Kazanowska wojewodzianka braclawska, przyjaciólka królowej Ludwiki Marii Z Maria Kazanowska bedzie mial szescioro dzieci: Anne Katarzyne 1658-1731 zone Rafala Leszczynskiego, matke króla Stanislawa. Jadwige 1659-1692 zone Jana Krasinskiego. Jana Stanislawa 1669-1731 pózniejszego wojewode ruskiego i pana na Mariampolu. Aleksandra Jana 1671-1723, Elzbiete wczesnie zmarla i Stanislawa Karola 1676-1702. Od czasu ozenku kariera Jablonowskiego potoczy sie blyskawicznie. Oczywiscie nie bez znaczenia bedzie dwór królewski. W 1660 r. zostaje straznikiem wielkim koronnym i pulkownikiem jazdy, w nastepnym roku oboznym wielkim koronnym i jednoczesnie otrzymuje starostwa; zydaczowskie, winnickie, kamienieckie, swieckie i moscickie. Przyjazn z dworem królewskim i zauroczenie Francja przynosza mu dalsze korzysci. Od 1661 r.
(z przerwami) do 1683 r. pobiera pensje francuska. W 1664 r. otrzymuje godnosc wojewody ruskiego. Mniej wiecej od polowy lat szescdziesiatych przechodzi Jablonowski pod dowództwo hetmana Jana Sobieskiego i od tego okresu zaczyna sie jego przyjazn
z Sobieskim. Bierze udzial wraz z Sobieskim w bitwach pod Podhajcami w 1667 r. pod Chocimiem w 1673 r. i pod Lwowem w 1675 r. walnie przyczyniajac sie do zwyciestw Sobieskiego. Po tych zwyciestwach Sobieski nazywa go "Diablonowski". Bierze równiez aktywny udzial w elekcji 1674r. w czasie której 19 maja wyglasza slynna mowe wzywajaca szlachte do poparcia hetmana Jana Sobieskiego. Sejm koronacyjny w 1676 r. przynosi mu bulawe polna koronna. Przyjazn miedzy Jablonowskim a królem Janem III zachwiala sie w 1677 r. Oskarzony na sejmie 1683 r. o chec objecia tronu - wyparl sie wlasnych planów i przeszedl na strone króla. Rok 1683 przynosi Rzeczpospolitej zmiany
w polityce zagranicznej - z orientacji pro francuskiej na habsburska. Przyczynily sie do tego najazd Turków na monarchie habsburska a tym samym zagrozenie chrzescijanstwa w Europie oraz dyplomacja papieska. Po dlugich pertraktacjach i oslabianiu opozycji nadaniami, Stanislaw Jan Jablonowski otrzymal bulawe wielka koronna, tekst przymierza zaczepno-odpornego przeciw Turcji uzgodniono. Sejm przyjal go 1 kwietnia, date te uwazano za zla wrózbe wiec dokument antydatowano na 31 marca. Jeden z punktów traktatu zobowiazywal do "udzielenia przez sprzymierzenca pomocy na czele wszystkich rozporzadzalnych sil w razie oblezenia przez Turków Wiednia lub Krakowa". Gwarantem traktatu zostal papiez Innocenty XI. Podczas dalszych obrad sejmu podjeto tajna uchwale o powiekszeniu i zreformowaniu armii. Zadanie to powierzono hetmanowi Stanislawowi Jablonowskiemu. Sejm uchwalil równiez podwyzszony budzet na utrzymanie tej armii od 1 maja 1683 do 31 stycznia 1685 r. Papiez zobowiazal sie do udzielenia Polsce pomocy finansowej w wysokosci 1 200 000 zl na zaciag i utrzymanie zolnierzy, taka sama kwote zobowiazali sie dostarczyc Habsburgowie. Zaraz po zakonczeniu obrad sejmu, hetman Jablonowski przystapil do prac przygotowawczych. Jednak z powodu klopotów finansowych mobilizacja opózniala sie. Glówny obóz mobilizacyjny usytuowano w Trembowli, gdzie pod koniec maja przybyli obaj hetmani koronni. Wiadomosc o marszu Turków na Wieden król Jan III Sobieski otrzymal 17 lipca z ust posla habsburskiego któremu towarzyszyl nuncjusz papieski. W tym samym dniu powiadomil o tym hetmanów litewskich, nakazujac im przybycie z wojskiem do Krakowa. 18 lipca wraz z królowa i dworem ruszyl do Krakowa. Wybral nie najkrótsza droge przez Kielce ale dluzsza przez Czestochowe, pragnal bowiem przed wyprawa odwiedzic sanktuarium na Jasnej Górze. 15 sierpnia król wyruszyl z Krakowa przez Slask, Morawy w kierunku Wiednia, wszedzie po drodze entuzjastycznie witany. 3 wrzesnia przybyl do Stettelsdorf, gdzie w zamku ksiazat Hardegg odbyla sie narada dowódców wojsk sprzymierzonych. Najwazniejszym problemem w planowanej wspólnej walce byla sprawa naczelnego dowództwa. Pod naciskiem przedstawicieli papieza powierzono je królowi polskiemu. Na tej samej naradzie w Stettelsdorfie przyjeto koncepcje natarcia od zachodu przez Las Wiedenski opracowana niezaleznie przez Sobieskiego i
ks. Lotarynskiego. Inna sprawa budzaca wiele kontrowersji bylo uszykowanie wojsk do bitwy. Byla to sprawa delikatna ze wzgledów prestizowych. W mysl zasad obowiazujacych w XVII w. najbardziej prestizowym miejscem bylo prawe skrzydlo. Po dlugiej debacie prawe skrzydlo przyznano wojskom królewskim, lewe skrzydlo wojskom cesarskim dowodzonym przez ks. Karola Lotarynskiego, centrum zas wojskom niemieckim dowodzonym przez ks. Waldecka. Przeprawe na prawy brzeg Dunaju rozpoczeto 6 wrzesnia pod Tulnn. 8 wrzesnia koncentracja wojsk sprzymierzonych zostala zakonczona. 9 wrzesnia wojsko rozpoczelo marsz ku podnózu Lasu Wiedenskiego. 11 wrzesnia obie armie stanely naprzeciw siebie. 12 wrzesnia 1683 r.
w niedziele ok. godz. 6.00 rozpoczely sie dzialania zbrojne na lewym skrzydle. W tym samym mniej wiecej czasie dzialania rozpoczelo prawe skrzydlo dowodzone przez hetmana Jablonowskiego. Oddzialy polskie po odparciu ataków, najpierw Tatarów pózniej Turków wciaz posuwaly sie do przodu. Ok. godz. 16.00, zarówno król jak
i hetman Sieniawski wydali rozkaz próbnych ataków husarii, kiedy okazalo sie, ze szarza husarii jest mozliwa, a do zmierzchu pozostalo jeszcze ponad póltorej godziny, król wydal rozkaz uderzenia wszystkimi silami, ok. godz. 18.00 obóz Kara Mustafy zostal zdobyty, on sam ratowal sie ucieczka. Bitwa pod Wiedniem zaliczana do najwazniejszych bitew ludzkosci, obronila swiat chrzescijanski przed opanowaniem go przez muzulmanów. W bitwie tej, wojskami sprzymierzonych dowodzil król Rzeczpospolitej Obojga Narodów Jan III Sobieski a bralo w niej udzial ok. 25 tysiecy zolnierzy, bylo to ostatnie wielkie zwyciestwo polskiego oreza. Po bitwie król wysyla poselstwo do Rzymu z listem do papieza zaczynajacym sie od slów "Venimus, vidimus et Deus vicit" (przybylismy, zobaczylismy a Bóg zwyciezyl). Po zwycieskiej bitwie wojna nie zakonczyla sie, trwala nadal, wojska posuwaly sie wzdluz Dunaju za cofajacym sie nieprzyjacielem. W obozie polskim coraz czesciej bylo slychac glosy o wycofaniu
z dzialan wojennych na terenie Wegier i Slowacji i powrocie do kraju. Jednym z chcacym wracac natychmiast bo bitwie do kraju byl hetman Jablonowski. Król jednak walczyl do grudnia. Zwyciestwo pod Wiedniem i szereg zwyciestw na terenie Wegier nie zakonczyly wojny z Turcja. Od 1684 r. dzialania wojenne przeniosa sie na tereny poludniowo-wschodniej Rzeczpospolitej i beda trwac do 1699 r. do pokoju
w Karlowicach. Stanislaw Jan Jablonowski jako hetman wielki koronny bral aktywny udzial zarówno w czasie przygotowan, jak i podczas bitwy i w dzialaniach po jej zwycieskim zakonczeniu. W okresie przygotowan byl odpowiedzialny za mobilizacje
i organizacje jednostek wojskowych przeznaczonych do odsieczy i zadanie to, w miare dostepnych srodków wykonal dobrze. Wystawil równiez z wlasnych pieniedzy choragwie, które poszly pod Wieden. W czasie marszu dowodzil glównymi silami prowadzac je szybko i sprawnie . Przed sama bitwa uczestniczyl w naradach optujac za koncepcjami króla. Podczas bitwy dowodzil prestizowym prawym skrzydlem wypelniajac zadanie doskonale. Po powrocie do kraju bronil granicy poludniowo-wschodniej przed atakami wojsk tatarskich i tureckich. W 1686 r. Jablonowski przejal naczelne dowództwo wojsk koronnych i od razu podjal caly szereg dzialan zmierzajacych do podniesienia wartosci oraz sprawnosci organizacyjnej i bojowej armii. Udoskonalil system informacyjny, przeprowadzil zmiany organizacyjne w piechocie, które podniosly jej wartosc bojowa, usprawnil funkcjonowanie wywiadu i poczty hetmanskiej. Wykazywal duza skutecznosc w budowie mostów i przepraw. Cechowala go troska o kadre dowódcza. Na pewno byl bardzo sprawnym organizatorem i wykonawca zadan. Sluzyl pod znakomitymi dowódcami: Stefanem Czarnieckim i Janem Sobieskim, ale sam nie dowodzil w zadnej wiekszej bitwie, stad trudna jest ocena jego zdolnosci taktycznych. Odpowiadajac za obrone poludniowo-wschodniej granicy przyjal defensywny wariant, byl to wariant najdogodniejszy, biorac pod uwage wielkosc i sile wojsk oraz srodki finansowe jakimi dysponowal. Nie mogac przejsc do dzialan ofensywnych tworzy wzdluz Dniestru caly system obronny. Buduje od podstaw lub rozszerza garnizony: Okopy sw. Trójcy, Wasylów , Uscie , Kozlów , Szaniec Najswietszej Marii Panny i oczywiscie w 1691 r. Mariampol. Wiele tych budowli wznosil z wlasnych srodków. Hetman Jablonowski byl czlowiekiem wielkiej wiary a szczególnie kultu Matki Boskiej. Obraz Matki Boskiej Rycerskiej towarzyszy mu we wszystkich wyprawach wojennych. W 1691 roku Stanislaw Jablonowski (1634-1702), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny zalozyl miasteczko Mariampol z czworobocznym rynkiem i zbudowal w nim zamek jako fortece obronna. Cala budowla zabezpieczona byla walem z gleboka fosa ( czesc walów zachowala sie do dnia dzisiejszego). Zalozyciel miasteczka, Stanislaw Jablonowski zmarl w 1702 r. i zostal pochowany we Lwowie. Po smierci hetmana, syn jego Jan, wojewoda- general Ziem Ruskich, objawszy Mariampol w 1703 r. w szczególny sposób zatroszczyl sie o miasto Maryi. Wzniósl nowy kosciól pod wezwaniem Swietej Trójcy
i wystaral sie o stala obsluge kaplanska. Za pozwoleniem wladz koscielnych zostal intronizowany do tej swiatyni slawny, obozowy obraz Matki Bozej, który z hetmanem Jablonowskim dlugi czas wedrowal z wojskiem polskim po polach bitew. Obraz Matki Boskiej Mariampolskiej, choc pochodzenie jego dotad nie zostalo ustalone, ma juz za soba wiekami liczona historie kultu, bo czczony jest przeszlo 300 lat. W samym Mariampolu odbieral czesc okolo 250 lat i slusznie nazywa sie Mariampolskim. Kult tego wizerunku wyplynal na widownie dziejów w XVII wieku, odkad stal sie wlasnoscia hetmana wielkiego koronnego Stanislawa Jablonowskiego. Ten pobozny rycerz wozil go zawsze ze soba, ilekroc szedl na wyprawe wojenna i modlil sie przed nim razem
z wojskiem, polecajac sie z rycerstwem wstawiennictwu Bogurodzicy. Obraz ten od tego czasu zaczeto nazywac: Hetmanskim lub Rycerskim. Po swietnie udanej wyprawie pod Wieden, gdzie byl ten wizerunek, przylgnela tez potem do niego nazwa Matka Boska Zwycieska. Wywdzieczajac sie Matce Bozej za szczególna opieke podczas czestych wypraw wojennych, Jablonowski nazwal na Jej czesc zalozone przez siebie miasto
z zamkiem warownym po lewej stronie Dniestru (naprzeciw Jezupola) Mariampolem tzn. Gród Maryi w 1691 r. Po zakonczeniu wojny pólnocnej (pokój nysztacki w 1721 r.) wojewoda Jan Jablonowski mógl bez przeszkód wypelnic swoje dawne zamierzenia.
W 1726 roku przeniósl siedzibe parafii z Delejowa do Mariampola oraz nalezycie ja uposazyl. Mówi o tym dekret arcybiskupa lwowskiego Jana Skarbka z 10.IV.1736 r. Ta zmiana przyczynila sie do wzrostu znaczenia miasta, przede wszystkim ozywil sie bardzo kult obrazu Matki Bozej Hetmanskiej, do którego zaczely przybywac pielgrzymki z okolicznych miejscowosci (Delejów,Halicz, Jezupol, Meducha, Uscie Zielone).Obraz ten bardzo szybko staje sie znany w calej okolicy dzieki laskom jakie otrzymywali pielgrzymi. Komisja koscielna juz w 1737 r. zalicza ten obraz w poczet cudownych. Obraz Matki Boskiej Mariampolskiej znajdowal sie w Mariampolu do 1945 r. kiedy to wraz z wysiedleniem Polaków zostal przewieziony na Slask do Glubczyc a nastepnie do Wroclawia. Obecnie znajduje we Wroclawiu w kosciele Najswietszej Marii Panny na Piasku. Dlatego nazwa dawnego miasteczka Mariampol zwiazana jest scisle z obrazem Matki Bozej i rodem Jablonowskich jako zalozycieli miasteczka. Prawdopodobnie miasteczko powstalo na prawie magdeburskim, lecz brak jest stosownych dokumentów zródlowych. Wnuk hetmana Jan Kajetan (1699-1764) syn Jana Stanislawa, wlasciciel Mariampola i Jezupola wojewoda braclawski, feldmarszalek wojsk austriackich, senator. Przejawszy w 1731 r. Mariampol, przebudowal kosciól z drewnianego na murowany (1738-1746). Byl po dziadku najwiekszym oredownikiem Mariampola, wniósl duzy wklad w rozwój tego miasteczka, zakladajac fundacje kapucynów, oraz wspólnie z zona Teresa ufundowal zaklad Sióstr Milosierdzia. Za tak duzy wklad w rozwój Mariampola, spoleczenstwo jego imieniem nazwalo plac i ufundowalo figure sw. Kajetana przy glównej drodze w centrum Mariampola. W 1809 r. podczas wyprawy napoleonskiej na wschód, doszlo do walk wojsk polskich z Austriakami. Kiedy to bo bitwie pod Raszynem ksiaze Józef Poniatowski wycofal sie z Warszawy i przerzucil czesc wojska do Galicji, które 26.V.1809 r. zajelo Lwów. Powstaly wtedy nowe pulki galicyjskie. Walki wojsk polskich nabraly w tym czasie charakteru wojny wyzwolenczej. Jeden z oddzialów posuwajac sie na poludniowy wschód doszedl do Mariampola i zajal go. Nalezy pamietac, ze po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Mariampol wchodzil w sklad Austrii. Aby zapobiec w przyszlosci podobnym sytuacjom w 1817 r. zaborcy nakazali rozbiórke murów i walów obronnych(czesc walów zachowala sie do dnia dzisiejszego). Oprócz zamku obronnego pobudowany byl równiez w latach 20-ch XIX w. palac po wschodniej stronie zamku obronnego z pieknym wystrojem ( obecnie nie istniejacy juz). Ocena hetmana Stanislawa Jana Jablonowskiego nie jest jednoznaczna. Zarówno jemu wspólczesni jak i dzisiejsi historycy maja rózne zdania. Jego wspólczesni krytykowali go za prowadzenie wojny polsko-tureckiej. Krytykowal go równiez król za brak skutecznosci i trwonienie subsydiów papieskich na dzialania podjazdowe. Ostre slowa padly z ust biskupa chelmskiego Stanislawa Swiecickiego, który zarzucil hetmanowi brak sukcesów
i malwersacje finansowe. Oprócz slów krytyki mial dobra slawe wsród rycerstwa i kadry dowódczej. Dzisiejsi historycy w ocenie Jablonowskiego tez nie sa jednoznaczni. Trzeba jednak przyznac, ze byl jednym z ostatnich wybitnych hetmanów Rzeczpospolitej. Swiadcza o tym slowa zawarte w konstytucji sejmowej z 1703r. "zasluzyl niesmiertelnymi pro publico bono czynami, perennis et grata memoria jego i po smierci nawet w sercach Stanów Rzeczypospolitej zostawala".

  Pielgrzymka do Mariampola - 2008r. odbędzie się w dniach 23 sierpnia godz. 15:00 (wyjazd z Wrocławia) - 30 sierpnia (wyjazd z Mariampola 29 sierpnia - rano). Szczegóły poniżej:

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA
przy Parafii NMP na Piasku
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4

Wrocław, czerwca 2008 roku
Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola
Rok to czasokres majšcy jednoczeœnie okreœlenia „długi” i „krótki” okres czasu. A przecież to prawie właœnie tyle czasu upłynęło od naszego ostatniego pielgrzymowania do Grodu Maryi. W miesišcu grudniu ubiegłego roku podjęte zostały działania przygotowujšce nowš pielgrzymkę. Zostały rozważone różne warianty tras przejazdów. Mieliœmy dwa cele: pierwszy - umożliwienie dłuższego pobytu w Mariampolu, tak abyœmy mogli spędzić trochę więcej czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpoczšć i powspominać, drugi – oczywiœcie zobaczyć inne nowe miejsca lub ponownego odwiedzenia miejsc znanych z poprzednich pielgrzymek. Majšc na względzie również wiek niektórych pielgrzymów staraliœmy się przygotować program pielgrzymki, który pozwoliłby pogodzić wyjazdy do innych miejscowoœci na Ukrainie z możliwoœciš odpoczynku. Zwracaliœmy się do Szanownych Państwa o propozycje miejsc wartych odwiedzenia oraz inne sugestie. Zostało zasugerowane aby zorganizować pielgrzymkę w innym niż dotychczas terminie aby umożliwić pielgrzymom po powrocie z Ukrainy odpoczynek przed uroczystoœciami odpustowymi w Koœciele NMP na Piasku w miesišcu wrzeœniu. Na dzień dzisiejszy termin pielgrzymki nie uległ zmianie z przyczyn obiektywnych. Nasi gospodarze podobnie jak w ubiegłych latach oczekujš nas w miesišcu sierpniu. Propozycja organizacji pielgrzymki w pierwszych dniach wakacji jest ciekawa i prawdopodobnie możliwa do zrealizowania ale należy pamiętać, że nasz pobyt w Mariampolu łšczy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznoœciowe spotkania, zabawy, festyn). Według wstępnej, uzyskanej od strony Ukraińskiej, informacji w tym roku do obchodów Dni Mariampola, organizatorzy chcš włšczyć obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiednia (co jest zwišzane z rodem Jabłonowskich i obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej).
Podjęte działania organizacyjne, przygotowujšce tegorocznš pielgrzymkę zostały zakończone. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 23 sierpnia wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 29 sierpnia rano, wyjazdem z Mariampola. Proponowany program pielgrzymki cechuje w porównaniu do lat ubiegłych jest przemienny tj. po przyjeŸdzie do Mariampola następny wyjazd jest czasowo krótszy aby umożliwić odpoczynek. Z kolei następny wyjazd jest zaplanowany jako całodniowy, a kolejny znowu krótszy. Wspominajšc zeszłoroczne ognisko nad brzegiem Dniestru myœlimy, że podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopiszš chęci pielgrzymów i oczywiœcie sprzyjać będzie pogoda aby ponownie spędzić wieczór na zabawie i œpiewach przy ogniu. Pragniemy poinformować i zaprosić na tegorocznš pielgrzymkę do Mariampola, która odbędzie się w dniach 23-30 sierpnia 2008 r.
Program pielgrzymki przedstawia się następujšco: 23 sierpnia – godz. 15oo – wyjazd z Centralnego Dworca Autobusowego we Wrocławiu (obok Dworca Głównego PKP). W dniu 24 sierpnia Msza Œw. W Katedrze Lwowskiej a następnie zwiedzanie i wypoczynek w Parku Stryjskim i Parku Chmielnickiego. Między 13oo a 14oo wyjazd ze Lwowa Przewidywany przyjazd do Mariampola – godziny popołudniowe w dniu 24 sierpnia. Po przywitaniu udamy się na kwatery aby odpoczšć. 25 sierpnia – godz. 10oo – wyjazd z Mariampola do Stanisławowa. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miasta i zrobieniu niezbędnych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda pozwoli proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 26 sierpnia – godz. 9oo – wyjazd z Mariampola. Wyjazd całodniowy (Hoszów, Jasna Hora, Truskawiec, Bolechów, Dolina, Kałusz). Prawdopodobny powrót do Mariampola w godzinach wieczornych. 27 sierpnia – godz 1000 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowoœci Bołszowce, Halicz. Prawdopodobny powrót – wczesne godziny popołudniowe. Jeżeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 28 sierpnia – uroczystoœci w Mariampolu – według programu gospodarzy. 29 sierpnia – po Mszy Œw. w godzinach porannych wyjazd w drogę powrotnš do Polski. Proponujemy 2-3 godzinny pobyt we Lwowie jako czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Następnie około godz 13oo udamy się krótkim wypadem do Żółkwi. Po zwiedzaniu i ewentualnym dokonaniu ostatnich zakupów udamy się do granicy państwa. Przewidywany przyjazd do Wrocławia 30 sierpnia godziny ranne. Ze względu na to, że organizatorzy ze strony ukraińskiej nie przekazali szczegółowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyżej program może ulec modyfikacji. Ponieważ poprzednie doœwiadczenia wskazujš, że Szanowni Pielgrzymi, na szczęœcie sporadycznie, zapominajš o tym, że inni zmuszeni sš czekać w autokarze na „spóŸnialskich” dlatego zwracamy się z apelem o przestrzeganie w/w godzin wyjazdów oraz punktualnego stawiania się na zbiórki np. po zakupach czy tzw. „czasie wolnym”. Koszt pielgrzymki, obejmujšce przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, kalkulujemy na poziomie ubiegłorocznym tj. 300 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczš sami płacimy odpowiedniš kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro majš innš niż przed paru laty wartoœć. Wydaje się, że kwota 10-12 dolarów (lub euro) za dzień nie będzie zbyt wygórowana – bo to przecież tylko około 25 zł. Na pewno miłš rzeczš jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Wpłaty prosimy kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.
Jednoczeœnie będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o miejscach pobytu innych byłych mieszkańców Mariampola. Informacje te uzupełniš posiadanš przez nas wiedzę i umożliwiš dotarcie do nich z propozycjš wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi.
Celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114

Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Łšczymy serdeczne pozdrowienia.
Andrzej Tarnowski
Ks. Stanisław Pawlaczek


  26 sierpnia 2007r. w Mariampolu odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pojednania. Za symbol przyjęto kwiaty czerwonego maku i niebieskiego bławatku, roślin wyrastających ze "wspólnych korzeni". Nagroda Pojednania nadana została w czerwcu 2001r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas wizyty we Lwowie, za wybitne osiągnięcia na drodze pojednania między narodem polskim i ukraińskim. Z rąk Ojca Świętego nagrodę tę otrzymali: były Wójt Mariampola przed 1945r. - Bronisław Jarosławski i Wołodymyr Hołowczak - ówczesny Wójt Mariampola. Odsłonięcia pomnika dokonali: Wójt Mariampola - Łesia Szkawritko z udziałem reprezentantów obu narodów. Stronę polską reprezentował Stanisław Dorosz a ukraińską Wołodymyr Bociurko, a także przedstawicieli władz powiatowych z Halicza, wojewódzkich ze Stanisławowa, członków duchowieństwa greckokatolickiego na czele z bp Sofronem Mudrym ze Stanisławowa i rzymskokatolickiego w osobie ks. Stanisława Pawlaczka. Obecna była również liczna grupa pielgrzymów z Polski w liczbie około 60 osób, oraz miejscowa ludność z Mariampola i zaproszeni goście. Zaznaczyć tu trzeba, że jest to jedyny i niepowtarzalny pomnik, bo także Nagroda Pojednania jest niezwykła, nadana przecież przez nieżyjącego już Ojca Świętego Jana Pawła II jako jedyna na Ukrainie. Tak doniosłego wydarzenia w Mariampolu nie było na pewno od 1945r. Licznie zebrani Polacy ze sztandarami biało-czerwonymi i flagami obu państw na masztach, mogli odśpiewać hymn narodowy "Jeszcze Polska nie zginęła". Na cokole pomnika widnieje napis po ukraińsku, który w tłumaczeniu na język polski brzmi: MARIAMPOLANOM NA PAMIĄTKĘ POJEDNANIA OD OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 2001 ROK Strona ukraińska na naszą prośbę, zamierza dokonać z lewej strony identyczny napis w języku polskim, z prawej strony w języku angielskim. Z samego napisu nie wynika o jakie pojednanie chodzi, ale dla tych, którzy urodzili się na "Wschodzie" lub zapoznali się z tragicznymi wydarzeniami ostatniej wojny światowej nie trzeba przypominać, że chodzi o pojednanie dwóch narodów - Polaków i Ukraińców. Niech ten pomnik przypomina przez długie lata młodszym pokoleniom, którzy mieszkają obecnie w Mariampolu oraz tym, którzy będą odwiedzać Mariampol w przyszłości, że takie okrutne wydarzenia miały miejsce w naszej wspólnej historii. Niech zmusi do zadumy tych, którzy z trudem pojmują wydarzenia okrutnych dni w naszej wspólnej historii dziejów. To co wydarzyło się w Mariampolu, od okrutnie zadanej śmierci ks. Marcinowi Bosakowi z 23/24 sierpnia 1941 roku, po spalenie i wymordowanie 58 osób z 29/30 marca 1944r.w Wołczkowie, po zamordowanie 13 osób pod Krzywą Górą w 1945r. oraz inne mordy zadane w innych okolicznościach, także w całej Galicji, niech będą przestrogą dla przyszłych pokoleń, żeby nie musieli takich pomników budować. Podkreślić należy fakt, dobrej woli ze strony niektórych Ukraińców, że wyrazili zgodę na budowę takiego pomnika, bo wcale nie musieli. Okrutnie zadane mordy nam Polakom na tych terenach nie podlegają przedawnieniu, ale nie mogą być kością wiecznej niezgody. Budowa pomnika była jedynie uwieńczeniem tego, co dokonał nasz Ojciec Święty Jan Paweł II w czerwcu 2001r. we Lwowie, przyznając nagrodę za wniesiony wkład naszemu B. Jarosławskiemu i W. Hołowczakowi. Zaznaczyć też należy, że duży wkład w dzieło pojednania po nadaniu nagrody w 2001r. wnosi Wołodymyr Bociurko urodzony w Mariampolu w 1940r. obecnie zamieszkały w Stanisławowie. To na jego zlecenie został wykonany ten pomnik. Dumni z tego wydarzenia są na pewno sami uczestnicy, jak i ci, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu a przyczynili się do tego, swoim pielgrzymowaniem do Mariampola - miasta Maryi. Lokalna gazeta "Hałyczyna" w dniu 28 sierpnia 2007r. Nr 126 (3502) zamieściła artykuł na stronie 3 pod tytułem "Proszczajemo i prosymo proszczennja", czyli "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie". W treści nawiązują do nadanej nagrody z uwzględnieniem potrzeby pojednania między nami. Autorem tego artykułu jest Roman Gładysz - dziennikarz ukraiński. Jego postawa powinna być wzorem do naśladowania przez dziennikarzy w Polsce i Ukrainie. Poniżej tłumaczenie tekstu.


28 sierpnia 2007 rok
strona 3
Hałyczyna

Artykuł pod tytułem:
"Wybaczamy i prosimy o wybaczenie"

W niedzielę w przeddzień - w wigilię Wniebowzięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, w Mariampolu, który znajduje się niedaleko dawnego Halicza, uroczyście odsłonięto pomnik symbolizujący pojednanie ukraińskiego i polskiego narodu, które pod opieką Bożej Matki przez stulecia żyli razem w tym nazwanym jej imieniem malowniczym miasteczku na lewym brzegu Dniestru. W celu wzięcia udziału w wielkim świątecznym wydarzeniu z tej okazji, które, bez wyolbrzymiania, przesady, zapoczątkowało nowy etap w nieprostych, a niekiedy i w dramatycznych wzajemnych pomiędzy dwoma bratnimi narodami, do miasta Maryji przybyli; biskup-episkop Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi władyka Sofron Mudryj, pierwszy zastępca przewodniczącego Obwodowej Rady Zinowij Berehowskyj, przewodniczący Halickiej Rejonowej Rady Bohdan Popowycz, przewodniczący Komitetu Odrodzenia Mariampola profesor Iwano-Frankiwśkiego Medycznego Uniwersytetu Wołodymyr Bociurko oraz dzieci i wnuki tych mariampolan, którzy w odległych czterdziestych latach minionego stulecia nie z własnej woli porzucili i wyjechali do Wrocławia lub innych miast i wiosek sąsiedniej Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczynają się uroczystości z okazji odsłonięcia pomnika jedności Służbą Bożą, którą odprawili episkop Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi władyka Sofron Mudryj, kapłan UGKC i Urzędu Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu oraz jeden z kierowników polskiej delegacji - ksiądz Stanisław Pawlaczek, dla którego, jak on sam oświadczył, "pielgrzymka do Mariampola stała się życiową potrzebą, ale i świętym obowiązkiem". Później brzmią państwowe hymny Ukrainy i Polski. Z postumentu spełza białe płótno - i przed oczyma mariampolan i gości tego malowniczego miasteczka ukazuje się wmurowane w podnóża postumentu dwa wykute z metalu kwiaty - czerwony mak i błękitny bławatek, które symbolizują Ukrainę i Polskę. Wreszcie wykonaliśmy testament wielkiego Polaka Papieża Rzymskiego Jana Pawła II . I na tej ziemi, która przez wieki przebywała pod opieką Przeczystej Dziewicy Maryji, powstał pomnik porozumienia, zgody i miłości pomiędzy dwoma naszymi wielkimi narodami,- powiedział, zwracając się do obecnych, przewodniczący Komitetu Odrodzenia Mariampola profesor Wołodymyr Bociurko, i dodał: -wykonawszy ten testament Ojca Świętego, staliśmy się bliższymi jeden dla drugiego, a to znaczy- bliższymi dla naszego Stwórcy. Przebaczając naszym braciom - Polakom, prosimy ich o przebaczenie. I razem prosimy naszego Pana Boga o łaskę i błogosławieństwo. O potrzebie wzajemnego dialogu i porozumienia pomiędzy Ukraińcami a Polakami mówili również pierwszy zastępca przewodniczącego Obwodowej Rady - Zinowij Berehowskyj, przewodniczący Halickiej Rejonowej Rady - Bohdan Popowycz, przewodnicząca Wiejskiej Rady Mariampola Łesia Szkawridko, jeden z kierowników polskiej delegacji Stanisław Dorosz oraz inni. A kreskę pod ich wypowiedziami postawili władyka Sofron Mudryj i ksiądz Stanisław Pawlaczek, którzy wezwali Ukraińców i Polaków do tego, aby "byli braćmi u Boga, do wzajemnego wzbogacania się doświadczeniami i do zajęcia się bólem bliźniego..." My natomiast zakończymy naszą relację o świątecznej imprezie w Mariampolu słowami wielkiego przyjaciela Ukrainy, jednego z liderów polskiej "Solidarności" i najwspanialszego nosiciela europejskiej tradycji Jacka Kuronia: "Polacy muszą nauczyć się najważniejszego - rozumienia innego, popatrzenia spojrzeniem Ukraińca na historię wzajemnych konfliktów, bardzo często skropionych krwią. Ale jednocześnie Ukraińcy muszą w polskiej diasporze posługiwać się takim językiem, który pozwoliłby Ukraińcom rozumieć nas, Polaków i naszą polską pozycję..."
Roman Gładysz

  Przypominam, że pielgrzymka do Mariampola odbędzie się w dniach 23-30/31 sierpnia 2007r. Szczegóły będą znane po rozesłaniu programu przez ks. S. Pawlaczka. Bliższych informacji udziela ks. Stanisław Pawlaczek 50-328 Wrocław,
ul. Katedralna 12 tel. 071/ 3271 159     kom. 0606 631 114

  W Mariampolu zostało zawiązane i zarejestrowane w sądzie 2006r. Stowarzyszenie "Komitet Odrodzenia Mariampola"- przygotowują się do obchodów 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej 1683-2008.

  Od wiosny 2006r. Wójtem Gminy Mariampol została wybrana Łesia Szkawritko c. Jana (Iwana) Szkredki mama z d. Kopyś.

   W dniu 8 września 2006r. przybyła do Wrocławia grupa obecnych Mariampolan z O.Romanem ks.obrządku grek. kat. na zaproszenie byłych Mariampolan poprzez ks. Stanisława Pawlaczka.Uczestniczyli w uroczystościach Odpustowych w kościele NMP
we Wrocławiu. Pobyt trwał do 11.09.2006r.

   Przypominam i zapraszam na uroczystości odpustowe do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu w dniu 10 września na godzinę 10.30

   23 sierpnia 2006 roku wyruszyła XII autokarowa pielgrzymka do Mariampola z księdzem Stanisławem Pawlaczkiem.
Strona ukraińska od kilku lat zaprasza nas na Dni Mariampola obchodzone w dniu 28 sierpnia w dniu Wniebowzięcia Matki Boskiej wg obrządku greckokatolickiego.